DUBBELE FINALITEIT

voormalig TSO

In de dubbele finaliteit krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken.

Binnen deze finaliteit bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs).

STUDIEAANBOD IN DE DUBBELE FINALITEIT

TWEEDE GRAAD

3e - 4e  leerjaar secundair onderwijs

Je wil graag weten hoe je de gezondheid kan bevorderen. Daarnaast wil je graag leren hoe je een gezin draaiende kan houden? 

Is het antwoord op bovenstaande vragen telkens "ja"? Schrijf je dan zeker in voor Maatschappij en Welzijn!

DERDE GRAAD

5e - 6e  leerjaar secundair onderwijs

Je wil graag weten hoe je de gezondheid kan bevorderen. Daarnaast wil je graag leren hoe je een gezin draaiende kan houden? 

Is het antwoord op bovenstaande vragen telkens "ja"? Schrijf je dan zeker in voor Opvoeding & Begeleiding!