ATHENEUM SPRONK

STUDIEAANBOD ATHENEUM

In de tweede en derde graad maken de leerlingen een meer specifieke studiekeuze. 

Leerlingen die ervan houden om theoretische inzichten te ontleden, te analyseren en toe te passen kunnen kiezen voor een richting met finaliteit doorstroom (ASO).

Wie toch wat meer praktisch aangelegd is, kan kiezen voor een richting met dubbele finaliteit (TSO). Deze studierichtingen bieden een evenwichtige mix aan theoretisch inzicht en praktijk.

Leerlingen die graag de handen uit de mouwen steken en veel praktijk hebben met als doel reeds een bepaald beroep te leren, kiezen voor een richting met finaliteit arbeidsmarkt (BSO).

FINALITEITEN EN STUDIERICHTINGEN

DOORSTROOMFINALITEIT (vroeger ASO)

In deze onderwijsvorm krijg je een brede theoretische vorming die je niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. 

Kiezen voor de doorstroomfinaliteit = kiezen om verder te studeren na het secundair. De bedoeling van deze studierichtingen is je voor te bereiden op hoger onderwijs. Je krijgt er enkel algemene vakken.

De benamingen van de studierichtingen geven de belangrijkste klemtonen aan.

Binnen de doorstroomfinaliteit biedt Campus Lennik onderstaande studierichtingen aan:

DUBBELE FINALITEIT (vroeger TSO)

In het technisch secundair onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken.

Binnen de dubbele finaliteit bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs).

Binnen de dubbele finaliteit biedt Campus Lennik onderstaande studierichtingen aan:

ARBEIDSMARKTGERICHTE FINALITEIT (vroeger BSO)

Zoals de naam het al laat vermoeden, worden leerlingen in deze finaliteit/onderwijsvorm voorbereid op de arbeidsmarkt. Het aantal algemene vakken is beperkt. De focus ligt vooral op praktijk.

Binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit biedt Campus Lennik onderstaande studierichtingen aan: