SAMEN ERUIT SPRINGEN


Spronk Tienerschool en Atheneum Lennik staan voor kwalitatief Nederlandstalig onderwijs.
Wij onderscheiden ons door ons innovatief en creatief onderwijsconcept waarin we ons engageren om het beste te halen uit elk talent.


We stellen hoge verwachtingen en streven naar een groeiend zelfvertrouwen en een respectvolle houding bij onze leerlingen.


Wij zetten sterk in op het eigenaarschap en de autonomie van het team en onze leerlingen. 


We creëren voor elke lerende een inspirerende, krachtige en motiverende leer- en leefomgeving, onderverdeeld  in leerzones en voorzien hierbij in een optimale coaching. Door doelgerichte differentiatie op verschillende niveaus en systematisch aanleren van zelfsturende vaardigheden faciliteren wij gepersonaliseerd samen leren


Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen op school. Wij leggen daarom het accent op een positief zelfbeeld en sociale vaardigheden. Onze aanpak is gericht op het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talenten en het versterken van zelfbeeld en zelfkennis


Wij bieden onze leerlingen uitdagende en gevarieerde activiteiten die uitdagen om na te denken, te verkennen, te creëren en actief deel te nemen aan het leerproces. Hiermee willen we de ambities van onze leerlingen voeden en hen zo zin doen krijgen om levenslang te leren.


Wij hechten veel belang aan de ontplooiing en het welbevinden van de leerlingen en de teamleden. Onze teams bestaan uit onderwijsexperten met een groot hart voor kinderen.


Leerlingen, ouders en teamleden zijn partners in leren en nemen hierin hun verantwoordelijkheid op. We vragen dan ook het engagement aan ieder van deze actoren om samen onze visie uit te dragen.