SCHOOLVISIE

Het GO! Secundair Onderwijs Lennik staat voor een familiale, warme campusschool.

Het primair doel van onze school is kwalitatief onderwijs bieden en de competenties van onze leerlingen verhogen om hen zo optimaal voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Verantwoordelijke en geëngageerde jongeren met respect voor de anderen en de omgeving vormen is onze hoofdtaak. Wij staan voor een gedreven innovatieve en creatieve organisatie, geëngageerd om het beste te halen uit elk talent, en klaar voor een snel veranderende omgeving.

We hechten veel belang aan de ontplooiing en het welbevinden van de leerlingen en leerkrachten. Een gemotiveerd, betrokken en competent team is een onontbeerlijke factor voor de realisatie van onze doelstellingen.

Het team van GO! Secundair Onderwijs onderschrijft deze visie volmondig en vertaalt deze dagelijks in zijn werking.

Ontdek GO! Secundair Onderwijs Lennik snel in onderstaand filmpje.

WELKOM_GO SO Lennik.mp4