1e JAAR B-STROOM

1e jaar B-stroom... Wat is dat?

Wanneer de basisschool moeilijker verliep en je geen getuigschrift van het basisonderwijs behaalde, verwelkomen wij jou graag in het eerste jaar van de B-stroom.

De belangrijkste leerstof van de lagere school wordt herhaald met als doel deze te begrijpen en te verwerven. Ook nieuwe vakken als Techniek en Engels worden aangeboden.

Wanneer je het eerste jaar van de B-stroom succesvol beëindigt, kan je doorstromen naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het 1e jaar A-stroom.

De verschillende vakken worden aangeboden in vakkenclusters. Door op regelmatige basis projectmatig te werken binnen deze vakkenclusters, leer je "out of the box" denken en vakoverschrijdend werken. Hierdoor kan je je ontplooien tot een ruimdenkende jongvolwassene.

Remediëren, uitbreiden en verdiepen gebeurt tijdens "Explo". Dit uur geeft je de kans om extra oefeningen te maken, meer op te zoeken rond een bepaald thema... 

In de eerste graad wordt bij ons op school de algemene vorming aangevuld met “LABO” .Twee uur per week kunnen de leerlingen een keuzevak (STEM, ONDERNEMEN, MENS & MAATSCHAPPIJ) volgen. 

In dit keuzevak worden uitbreidings- en verbredingsdoelen aangeboden. Daarnaast komen ook verschillende transversale doelen en digitale geletterdheid aan bod. Leerlingen leren hun interesses kennen en leren keuzes maken. 

Lessentabel 1e jaar B-stroom

Surft u met Mozilla Firefox? Dan zal u bovenaan uw browser de melding krijgen dat de browser een pop-up blokkeert. U moet deze pop-ups toelaten om de lessentabel te kunnen raadplegen.

1e jaar B-stroom_Lessentabel

Meer info?

Wij nodigen u graag uit op onze opendeurdagen op 02/02/2024 en 09/02/2024. Tussen 13.30u en 15.30u  staat ons lerarenteam paraat om u rond te leiden in onze school en om al uw vragen te beantwoorden.

Kom zeker even langs om de sfeer op te snuiven en een les bij te wonen!