STEAM

Wat is STEAM?

In Secundair Onderwijs Lennik werken we sinds enkele schooljaren met een vernieuwende werkwijze, nl. STEAM. STEAM speelt in op de STEM-trend, maar gaat nog een stapje verder. STEM probeert om leerlingen te doen warmlopen voor technisch gerichte opleidingen door hen dit aan den lijve te laten ondervinden. Ze combineren wetenschappelijke vakken met wiskunde, techniek en ontwerpen. Zet hier de A bij en we komen tot STEAM. De A staat voor “arts” oftewel vrij vertaald naar creativiteit die op verschillende manieren kan worden ingezet.

Waarom STEAM?

Met STEAM willen wij een vakoverschrijdende werkwijze aanbieden waarbij wij onze leerlingen voorbereiden op een toekomst die aansluit bij de noden van de toekomstige arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van de toekomst verwacht flexibele werknemers die niet alleen in staat zijn om zich aan te passen, maar ook nog eens hun creativiteit gebruiken om vooruitstrevende ideeën uit te werken.

STEAM zal onze leerlingen klaarstomen voor een wereld waarbij we aandacht hebben zowel voor design als engineering. Onze leerlingen leren om vanuit concrete probleemstellingen creatieve ontwerpen te maken en deze ook uit te bouwen. Zo ontwierpen ze al een tornadoschuilkelder, onderzochten ze het CO2-gehalte in de lokalen en maken ze een ontwerp om enkele klaslokalen volledig opnieuw in te richten.

Met STEAM willen wij leerlingen hun competenties ontdekken en verder ontwikkelen. In een optimale leeromgeving maken wij gebruik van activerende werkvormen om een onderzoek op te starten. We vertrekken vanuit de leergierigheid van leerlingen die we opwekken door lesthema’s te kiezen die aansluiten bij hun leefwereld.

De bedoeling is om onze leerlingen een innoverende houding bij te brengen, waarbij de nadruk ligt op creativiteit en probleemoplossend denken.