STUDIEAANBOD TWEEDE GRAAD

ASO - FINALITEIT DOORSTROOM

In deze onderwijsvorm krijg je een brede theoretische vorming die je niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Kiezen voor het ASO = kiezen om verder te studeren na het secundair. De bedoeling van deze studierichtingen is je voor te bereiden op hoger onderwijs. Je krijgt er enkel algemene vakken.

De benamingen van de studierichtingen geven de belangrijkste klemtonen aan.

3e jaar FINALITEIT DOORSTROOM

4e jaar ASO

3 Humane Wetenschappen


4 Humane Wetenschappen


3 Natuurwetenschappen


4 Wetenschappen


TSO - DUBBELE FINALITEIT

In het technisch secundair onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken.

Binnen het TSO bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs).

3e jaar DUBBELE FINALITEIT

4e jaar TSO

3 Maatschappij en Welzijn
* onder voorbehoud


BSO - FINALITEIT ARBEIDSMARKT

BSO bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het aantal algemene vakken is beperkt. Na een 7de leerjaar behalen zij ook een gehomologeerd getuigschrift van secundair onderwijs dat hen toelaat om hogere studies te volgen.

3e jaar FINALITEIT ARBEIDSMARKT

4e jaar BSO

3 Organisatie en Logistiek


4 Kantoor


3 Hout


4 Hout


3 Zorg en Welzijn


4 Voeding-Verzorging


3 Decor en Etalage
* onder voorbehoud