STUDIEAANBOD TWEEDE GRAAD

De stap naar de tweede graad van het secundair onderwijs gaat gepaard met een aantal keuzes die je moet maken. Onderstaande presentatie kan je hier al wat in begeleiden.

INFO_Naar de tweede graad SO.pdf

Hebt u als ouder nog vragen bij de modernidering van het secundair onderwijs? Dan kan u via onderstaande link een infobrochure aanvragen.

https://go-ouders.be/modernisering-tweede-en-derde-graad

ASO - FINALITEIT DOORSTROOM

In deze onderwijsvorm krijg je een brede theoretische vorming die je niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Kiezen voor het ASO = kiezen om verder te studeren na het secundair. De bedoeling van deze studierichtingen is je voor te bereiden op hoger onderwijs. Je krijgt er enkel algemene vakken.

De benamingen van de studierichtingen geven de belangrijkste klemtonen aan.

3e jaar FINALITEIT DOORSTROOM

4e jaar ASO

Je kiest voor 3 Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. We benaderen de mens en de maatschappij vanuit een wetenschappelijke invalshoek.

Vind je het leuk om te leren over cultuur en psychologie? Dan is dit iets voor jou, je kijkt samen in het werken en het doen van een individu. Wat omgevingskenmerken hiermee te maken hebben. Bij cultuur leer je meer over het onderwijs en politiek.

Is je interesse geprikkeld? Schrijf je dan snel in voor 4A Humane Wetenschappen!

Ben jij de toekomstige Marc Van Ranst, Albert Einstein of Marie Curie? Heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek en ontdek je graag nieuwe technologieën? Vind je het een uitdaging om technische en/of wetenschappelijke problemen te onderzoeken en op te lossen?

Twijfel dan niet en schrijf je snel in voor 3A Natuurwetenschappen.

De wetenschappen blijven je fascineren. Je slaagt erin om chemische proefjes uit te voeren zonder het chemielokaal in brand te steken. Je wilt de wetten van de fysica nog verder doorgronden. En wil je weten waarom dieren (en mensen) apenstreken uithalen?

Dan is 4A Wetenschappen echt iets voor jou!

TSO - DUBBELE FINALITEIT

In het technisch secundair onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken.

Binnen het TSO bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs).

3e jaar DUBBELE FINALITEIT

4e jaar TSO

NIEUWE STUDIERICHTING 2021-2022

Je wil graag weten hoe je de gezondheid kan bevorderen. Daarnaast wil je graag leren hoe je een gezin draaiende kan houden?

Is het antwoord op bovenstaande vragen telkens "ja"? Schrijf je dan zeker in voor 3 Maatschappij en Welzijn!

Het 4e jaar Maatschappij en Welzijn zal pas ingericht worden in schooljaar 2022-2023.

BSO - FINALITEIT ARBEIDSMARKT

BSO bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het aantal algemene vakken is beperkt. Na een 7de leerjaar behalen zij ook een gehomologeerd getuigschrift van secundair onderwijs dat hen toelaat om hogere studies te volgen.

3e jaar FINALITEIT ARBEIDSMARKT

4e jaar BSO

Wil je graag een voorproefje van wat werken op een kantoor inhoudt en ben je geboeid door cijfers, economie, talen en ICT?

Dan biedt 3B Organisatie en Logistiek jou de beste mogelijkheden!

Je kan al wat overweg met balansen en rekeningen. Verschillende economische termen klinken jou bekend in de oren en ook de meest courante ICT-toepassingen beginnen hun geheimen te onthullen.Je wil je hierin graag verder verdiepen.

Herken je jezelf in deze omschrijving? Kies dan voor 4B Kantoor!

Massief hout, houtachtig plaatmateriaal, hardhout, vurenhout...

Zagen, schaven, schuren, boren...

Benieuwd naar de verschillende houtsoorten en de verschillende technieken?

In 3B Hout leer je deze niet enkel kennen. Je leert er ook eenvoudige werkstukken mee maken.

De basistechnieken van de houtbewerking heb je al goed onder de knie. Je kent je materialen en kan feilloos met bepaalde machines werken.

Wil je deze kennis nog verder uitdiepen en jezelf uitdagen mlet impressionante werkstukken? In 4B Hout krijg je hiervoor de kans!

Je zorgt graag voor anderen, in de ruime context van het woord. Je bent sterk in multitasken en de huishoudelijke taken zijn jou op het lijf geschreven.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Schrijf je dan nu in voor 3B Zorg en Welzijn!

Ben je handig? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Je hebt belangstelling voor het dagelijke leven van gezonde én van zieke mensen?

PAst sit helemaal bij jou? Dan ben jij een leerling voor 4B Voeding-Verzorging!