TWEEDE & DERDE GRAAD

3e - 6e jaar secundair onderwijs

We passen de theorie toe in het ‘echte’ leven. Dit vooral door middel van projecten.

Het 5e en 6e jaar arbeidsmarkgerichte finaliteit gaan ook op stage.

We zetten in het atheneum nog verder in op het versterken van de zelfstandigheid en planvaardigheid van onze leerlingen. Hiervoor gebruiken we de FIX/FLEX-werking en zetten we in op ICT-geletterdheid

Finaliteiten en studierichtingen

DOORSTROOM finaliteit (voormalig ASO)

In deze onderwijsvorm krijg je een brede theoretische vorming die je niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. 

Kiezen voor de doorstroomfinaliteit = kiezen om verder te studeren na het secundair. De bedoeling van deze studierichtingen is je voor te bereiden op hoger onderwijs. Je krijgt er enkel algemene vakken.

De benamingen van de studierichtingen geven de belangrijkste klemtonen aan.

Binnen de doorstroomfinaliteit biedt Campus Lennik onderstaande studierichtingen aan:

DUBBELE finaliteit (voormalig TSO)

In het technisch secundair onderwijs krijg je naast een algemene vorming ook technische vakken en praktijkvakken.

Binnen de dubbele finaliteit bestaan veel studierichtingen. Ze zijn erg verschillend van inhoud (meer op theorie of meer op praktijk gericht) en bedoeling (al dan niet voorbereidend op hoger onderwijs).

Binnen de dubbele finaliteit biedt Campus Lennik onderstaande studierichtingen aan:

ARBEIDSMARKTGERICHTE finaliteit - BSO

Zoals de naam het al laat vermoeden, worden leerlingen in deze finaliteit/onderwijsvorm voorbereid op de arbeidsmarkt. Het aantal algemene vakken is beperkt. De focus ligt vooral op praktijk.

Binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit biedt Campus Lennik onderstaande studierichtingen aan: