2e JAAR B-STROOM

2e jaar B-stroom... Wat is dat?

Je bent geslaagd in het eerste jaar van het secundair onderwijs of je ontving hiervoor een attest van regelmatige lesbijwoning.

In het tweede jaar van het secundair onderwijs kies je al voor een bepaalde richting die je interesse heeft geprikkeld. Bij ons op school kan je kiezen tussen 4 richtingen:

In iedere richting is er een afwisseling tussen de algemene vakken en de richtingspecifieke vakken. Hieronder vind je per vak een korte uitleg over de inhoud zodat je aan de hand hiervan een doordachte studiekeuze kan maken.

De verschillende vakken worden aangeboden in vakkenclusters. Door op regelmatige basis projectmatig te werken binnen deze vakkenclusters, leer je "out of the box" denken en vakoverschrijdend werken. Hierdoor kan je je ontplooien tot een ruimdenkende jongvolwassene.

In de eerste graad wordt bij ons op school de algemene vorming aangevuld met “LABO” .Twee uur per week kunnen de leerlingen een keuzevak (STEM, ONDERNEMEN, MENS & MAATSCHAPPIJ) volgen. 

In dit keuzevak worden uitbreidings- en verbredingsdoelen aangeboden. Daarnaast komen ook verschillende transversale doelen en digitale geletterdheid aan bod. Leerlingen leren hun interesses kennen en leren keuzes maken.

Economie & Organisatie

Bij Economie & Organisatie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiële competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context.

Aan de hand van herkenbare situaties uit de eigen leefwereld worden de leerlingen bewust van van de verschillende factoren die het aankoopbedrag kunnen beïnvloeden. Ze leren omgaan met een budget en maken kennis met een aantal basisbegrippen in verband met ondernemingen en de overheid.

Schilderen & Decoratie

In de basisoptie Schilderen & Decoratie leren de leerlingen competenties die belangrijk zijn voor schilderwerken en het aanbrengen van wand- en vloerbekledingen om woningen en bouwwerken af te werken en te verfraaien. In deze studierichting gaan leerlingen aan de slag. 

Ze maken o.a. kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren technische constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT. 

Agrarische Technieken

‘Doordacht doen en denken met techniek’

De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een toestel werkt, de leerlingen die graag zelf de handen uit de mouwen steken, de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in een STEM-richting.

Binnen de agrarische technieken maken zij kennis met tuin- en landbouw en dierenzorg. Onze campus ligt in een groene omgeving en heeft een eigen boomgaard en mini-kinderboederij. De leerlingen maken dus in de praktijk kennis met de verzorging van planten en dieren.

Maatschappij & Welzijn

Bij Maatschappij en Welzijn staat het welzijn van en voor de mens centraal. De leerlingen maken kennis met enkele basisbegrippen en -technieken in verschillende domeinen:

Deze domeinen worden gezien in een ruime maatschappelijke context en steeds afgetoetst aan de eigen ervaringen en de eigen leefwereld. Dit laat de leerlingen toe om deze complexe processen vanuit een praktische invalshoek te benaderen.

Kunst & Creatie - Plastische & Decoratieve Technieken

Binnen Plastische & Decoratieve Technieken kan je je creativiteit de vrije loop laten. Verwar dit zeker niet met enkel tekenen en knutselen want creativiteit is meer dan dat!

In deze richting is er ruimte voor de ontdekkingstocht naar de creativiteit van iedere leerling. Daarbij ontdekken de leerlingen hun eigen creatieve technieken en leren ze deze te gebruiken.

Lessentabel 2e jaar B-stroom

Surft u met Mozilla Firefox? Dan zal u bovenaan uw browser de melding krijgen dat de browser een pop-up blokkeert. U moet deze pop-ups toelaten om de lessentabel te kunnen raadplegen.

2e jaar B-stroom_Lessentabel

Meer info?

Hebt u nog vragen?

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag bij je keuze en geven je met een plezier meer toelichting bij de verschillende studierichtingen.

inschrijvingen@go-solennik.be