1e JAAR B-STROOM

1e jaar B-stroom... Wat is dat?

Wanneer de basisschool moeilijker verliep en je geen getuigschrift van het basisonderwijs behaalde, verwelkomen wij jou graag in het eerste jaar van de B-stroom.

De belangrijkste leerstof van de lagere school wordt herhaald met als doel deze te begrijpen en te verwerven. Ook nieuwe vakken als Techniek en Engels worden aangeboden.

Wanneer je het eerste jaar van de B-stroom succesvol beëindigt, kan je doorstromen naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het 1e jaar A-stroom.

De verschillende vakken worden aangeboden in vakkenclusters. Door op regelmatige basis projectmatig te werken binnen deze vakkenclusters, leer je "out of the box" denken en vakoverschrijdend werken. Hierdoor kan je je ontplooien tot een ruimdenkende jongvolwassene.

Remediëren, uitbreiden en verdiepen gebeurt tijdens "Explo". Dit uur geeft je de kans om extra oefeningen te maken, meer op te zoeken rond een bepaald thema... 

In de eerste graad wordt bij ons op school de algemene vorming aangevuld met “LABO” .Twee uur per week kunnen de leerlingen een keuzevak (STEM, ONDERNEMEN, MENS & MAATSCHAPPIJ) volgen. 

In dit keuzevak worden uitbreidings- en verbredingsdoelen aangeboden. Daarnaast komen ook verschillende transversale doelen en digitale geletterdheid aan bod. Leerlingen leren hun interesses kennen en leren keuzes maken. 

Lessentabel 1e jaar B-stroom

Surft u met Mozilla Firefox? Dan zal u bovenaan uw browser de melding krijgen dat de browser een pop-up blokkeert. U moet deze pop-ups toelaten om de lessentabel te kunnen raadplegen.

1e jaar B-stroom_Lessentabel

Meer info?

23-24_Infofolder 1e jaar SO_logo krakx.pdf

Infofolder "Op weg naar het eerste jaar secundair onderwijs"

In deze infofolder vindt u alle belangrijke en praktische informatie voor de overstap naar het secundair onderwijs.

Hebt u na het lezen van onze infofolder nog vragen?

Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag bij je keuze en geven je met een plezier meer toelichting bij de verschillende studierichtingen.

inschrijvingen@go-solennik.be