2B ECONOMIE & ORGANISATIE -
MAATSCHAPPIJ & WELZIJN - KUNST & CREATIE

B-stroom

ECONOMIE & ORGANISATIE

In de basisoptie verruimen de leerlingen hun beleving van de ‘economische en financiële competenties’ tot een bredere economische en maatschappelijke context.

Aan de hand van herkenbare situaties uit de eigen leefwereld worden de leerlingen bewust van gemaakt van de verschillende factoren die het aankoopbedrag kunnen beïnvloeden. Ze leren omgaan met een budget en maken kennis met een aantal basisbegrippen in verband met ondernemingen en de overheid.

MAATSCHAPPIJ en WELZIJN

In de basisoptie "maatschappij en welzijn" staat het welzijn van en voor de mens centraal. De leerlingen maken kennis met enkele basisbegrippen en -technieken in verschillende domeinen:

  • samenleven

  • gezondheid

  • lifestyle

Deze domeinen worden gezien in een ruime maatschappelijke context en steeds afgetoetst aan de eigen ervaringen en de eigen leefwereld. Dit laat de leerlingen toe om deze complexe processen vanuit een praktische invalshoek te benaderen.

KUNST & CREATIE

Binnen plastische en decoratieve technieken kan je je creativiteit de vrije loop laten. Verwar dit zeker niet met enkel tekenen en knutselen want creativiteit is meer dan dat!

  • voelen aan, kijken en luisten naar kunst en andere creatieve uitingen

  • omzetten van de waarneming naar de eigen creativiteit (fantaseren - beleven - maken - presenteren)

  • beschrijven, benoemen en bespreken van kunst en andere creatieve uitingen van zichzelf en van anderen

  • leren begrijpen van kunst en cultuur door het begrijpen van regels, structuren en modellen

In deze richting is er ruimte voor de ontdekkingstocht naar de creativiteit van iedere leerling. Daarbij ontdekken de leerlingen hun eigen creatieve technieken en leren ze deze te gebruiken.

Naast de vastgelegde vakken, kunnen de leerlingen tijdens carrousel kiezen voor sport, kunst, ICT of cultuur. Per semester opteren ze voor een andere keuzemodule naar eigen voorkeur.

Alle leerlingen van de school hebben een eigen Chromebook (laptop) die via de school wordt aangekocht/gehuurd. Dit zorgt voor het individualiseren en optimaliseren van het leerproces van iedere leerling. Meer info kan u terugvinden op de pagina BYOD .

Lessentabel 2B Economie & Organisatie - Maatschappij & Welzijn - Kunst & Creatie 2021-2022

Surft u met Mozilla Firefox? Dan zal u bovenaan uw browser de melding krijgen dat de browser een pop-up blokkeert. U moet deze pop-ups toelaten om de lessentabel te kunnen raadplegen.

2B WELZ-CREA

Benieuwd naar de vakken in het 2B WELZIJN-STEM? Bekijk dan snel de lessentabel hiernaast!*lessentabel onder voorbehoud van wijzigingen.