1e jaar B-STROOM

B-stroom

1e jaar B-stroom... Wat is dat?

Wanneer de basisschool moeilijker verliep en je geen getuigschrift van het basisonderwijs behaalde, verwelkomen wij jou graag in het eerste jaar van de B-stroom.

De belangrijkste leerstof van de lagere school wordt herhaald met als doel deze te begrijpen en te verwerven. Ook nieuwe vakken als Techniek en Engels worden aangeboden.

Wanneer je het eerste jaar van de B-stroom succesvol beëindigt, kan je doorstromen naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het 1e jaar A-stroom.

De verschillende vakken worden aangeboden in vakkenclusters. Door op regelmatige basis projectmatig te werken binnen deze vakkenclusters, leren de leerlingen "out of the box" denken en vakoverschrijdend werken. Hierdoor kunnen ze zich ontplooien tot ruimdenkende jongvolwassenen.

Remediëren, uitbreiden en verdiepen gebeurt tijdens "Explo". Dit uur hangt samen met het van Project Algemene Vakken (PAV) en geeft de leerlingen de kans om extra oefeningen te maken, meer op te zoeken rond een bepaald thema...

Naast de vastgelegde vakken, kunnen de leerlingen tijdens carrousel kiezen voor sport, kunst, ICT of cultuur. Per semester opteren ze voor een andere keuzemodule naar eigen voorkeur.

Alle leerlingen van de school hebben een eigen Chromebook (laptop) die via de school wordt aangekocht/gehuurd. Dit zorgt voor het individualiseren en optimaliseren van het leerproces van iedere leerling. Meer info kan u terugvinden op de pagina BYOD .

1B_Digitaal infomoment

Lessentabel 1e jaar B-stroom 2021-2022

Surft u met Mozilla Firefox? Dan zal u bovenaan uw browser de melding krijgen dat de browser een pop-up blokkeert. U moet deze pop-ups toelaten om de lessentabel te kunnen raadplegen.

1B B-stroom

Benieuwd naar de vakken in het eerste jaar B-stroom? Bekijk dan snel de lessentabel hiernaast!*lessentabel onder voorbehoud van wijzigingen.