SIGO! LENNIK begint met STEAM

  • 14 december 2015

SIGO!Lennik start komend schooljaar met STEAM. Zij gaan hiermee een stapje verder dan de meeste Vlaamse scholen door aan het principe STEM nog een extra letter toe te voegen. STEAM staat voor Science Technology Engineering Arts en Mathematics.

Met STEAM biedt deze school een vakoverschrijdende werkwijze aan waarbij ze hun leerlingen willen voorbereiden op een toekomst die aansluit bij de noden van de toekomstige, snel evoluerende arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt van de toekomst verwacht flexibele werknemers die niet alleen in staat zijn om zich aan te passen, maar ook nog eens hun creativiteit gebruiken om vooruitstrevende ideeën uit te werken. Die creativiteit zullen de leerlingen aanleren in een werkwijze waarin de school aandacht heeft voor zowel design als engineering.
STEAM is erop gericht om te vertrekken vanuit de competenties van de leerlingen en deze verder te ontwikkelen. In een optimale leeromgeving, een speciaal STEAM-lokaal, voeren de leerlingen hun eigen onderzoek waarbij de leerkrachten gebruik maken van activerende werkvormen. De leefwereld van de jongeren van vandaag is een startpunt om de leergierigheid van de leerlingen aan te wakkeren.
“De bedoeling is om onze leerlingen een innoverende houding bij te brengen, waarbij de nadruk ligt om creativiteit en probleemoplossend denken”, aldus directeur Fanny De Troyer.” Het team van SIGO!Lennik is hier klaar voor. De voorbije jaren professionaliseerden wij ons hiervoor grondig, zowel nationaal als internationaal. In de eerste plaats leert ons leerkrachtenteam van elkaar door intensief samen te werken. Verder scholen leerkrachten zich bij door deel te nemen aan buitenlandse nascholingsprojecten, stages en congressen te volgen en door samen te werken met Europese organisaties en scholen.”