leraar krijgt hulp van artificiële intelligentie

  • 1 juni 2019

Wij zijn reeds 3 jaar trotse gebruikers van IXZO! en zijn blij met de verdere ontwikkeling van het platform! Al onze eerstejaars zullen volgend schooljaar mee kunnen profiteren van de gepimte AI-motor van IXZO!

bron : De Tijd

ART INTEL

In Lennik testen de derde- en vierdejaars van het middelbaar al enkele jaren de nieuwe tool die het GO! uitrolt. ©Wouter Van Vooren
 

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) rolt een digitale tool met artificiële intelligentie uit. Die moet leerlingen oefeningen op maat aanbieden én de werkdruk van leerkrachten verlagen.

Zelfs binnen één studierichting leert elke leerling in zijn eigen tempo. Er zal dus altijd een deel van de leerlingen sneller klaar zijn met de wiskundeoefening of het opstel waar ze van hun leerkracht aan moeten werken. Ook worden leraars steeds meer geconfronteerd met leerlingen die zorgnoden, een leerstoornis of een andere thuistaal hebben. Leerkrachten willen daarom meer op maat werken, maar krijgen dat in hun eentje voor een klas van soms meer dan twintig kinderen niet altijd gebolwerkt.

Het gemeenschapsonderwijs of GO! hoopt dat technologie daar deels een antwoord op kan bieden. Het ontwikkelde samen met de Engelse start-up Century Tech een tool om onderwijs op maat aan te bieden. Na eerdere pilootprojecten wil het GO! daar vanaf volgend schooljaar zo veel mogelijk van zijn scholen voor warm maken. Met ongeveer 700 scholen is het GO! na het katholiek onderwijs de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen.

De tool biedt elke leerling een eigen digitale leeromgeving. Als de leerling een oefening maakt, wordt meteen duidelijk voor de leerkracht als die leerling klaar is en of de oefening correct is gemaakt. Maar dankzij artificiële intelligentie (AI), de technologie waarbij zelflerende algoritmes nieuwe inzichten puren uit data, zal de tool ook snel bijleren over elke individuele leerling.
 

Zo komt het GO! ook tegemoet aan de vraag naar meer werkbaar werk in het onderwijs. De toenemende werkdruk was een van de redenen waarom veel leerkrachten afgelopen woensdag staakten. De maatschappij verwacht steeds meer van het onderwijs, terwijl de achtergrond van leerlingen steeds meer verschilt, wat leerkrachten voor een extra uitdaging plaatst. Door minder tijd te besteden aan administratie en verbeteren heeft de leerkracht meer tijd om les te geven of lessen voor te bereiden.

Geen enkele school wordt verplicht de tool te gebruiken. ‘We geloven heel erg in de mogelijkheden, maar zoals altijd kost een veranderingstraject tijd’, zegt Verdyck. ‘Het vergt een nieuwe manier van lesgeven waar sommige scholen al verder in staan dan andere.’

Volgens Century Tech was het een kwestie van tijd voor artificiële intelligentie in het onderwijs zou doorbreken. ‘We zijn verheugd dat België een pionier is in de revolutie van AI in de klas’, zegt Priya Lakhani, topvrouw van Century Tech.