Leerlingen halen beter punten met STEAM

  • 14 december 2015
steamLENNIK - In SIGO!Lennik werken ze sinds dit schooljaar met STEAM. Zij gaan hiermee een stapje verder dan de meeste Vlaamse scholen door aan het principe STEM nog een extra letter toe te voegen. STEAM staat voor Science Technology Engineering Arts en Mathematics.

Met STEAM biedt deze school een vakoverschrijdende werkwijze  aan waarbij ze hun leerlingen willen voorbereiden op een toekomst die aansluit bij de noden van de toekomstige,  snel evoluerende arbeidsmarkt. “De bedoeling is om onze leerlingen een innoverende houding bij te brengen, waarbij de nadruk ligt om creativiteit en probleemoplossend denken”, aldus directeur Fanny De Troyer.” STEAM is erop gericht om te vertrekken vanuit de  competenties van de leerlingen  en deze verder te ontwikkelen.

Mieke Devriendt is leerkracht wetenschappen en STEAM. “We brengen alle wetenschappen, aardrijkskunde en wiskunde samen. We zetten de leerlingen op vele interactieve manieren aan het werk, zorgen dat de lessen beter geïntegreerd zijn en in de praktijk worden omgezet. Zo weten de leerlingen wat ze er later mee aan kunnen en waarvoor ze de lessen krijgen”, zegt Mieke Devriendt.

Zoekopdracht

“We beginnen met een zoekopdracht waar we een week mee werken. In alle lessen krijgen ze informatie waar mee ze verder kunnen. Er komt ook component Art bij kijken waardoor de hen goed voor bereiden op de toekomst waar creativiteit belangrijk is. Soms werken ze aan een filmproject, of met muziek of ook 3D Disign”, vertelt Mieke Devriendt.

“We werken nu aan een tornado schuilkelder. In de les leerden ze onder meer over druk. Het moest een kelder worden die voldoende leefkwaliteit biedt. Eerst gaan ze brainstormen, informatie opzoeken, ideeën uittesten, zaken creëren en ontwikkelen en er presentaties over geven aan bijvoorbeeld de leerlingen van het basisonderwijs.”

Minder huiswerk

“We merken dat de leerstof er veel beter in gaat. De leerlingen halen beteren punten tegen over vorig jaar. Ze ervaren dat ze thuis minder moeten studeren. We maken ook sneller vooruitgang in de leerstof”, zegt Mieke Devriendt.

De invoering van STEAM vroeg heel wat voorbereiding en overleg. “We keken met de andere leerkrachten hoe we de leerstof op elkaar konden afstemmen. We zijn nu begonnen in één klas. De leerkrachten kunnen de opgedane ervaring door geven aan de andere collega’s. We merkten dat de ouders er ook positief op reageren. Ze kwam een ouder al eens filmen”, weet Mieke Devriendt.

NASA

“Ik kon enkele jaren  geleden een NASA-project rond ruimtevaart volgen. Ze waren al ver in didactische lesvormen. Wij waren klaar om het te integreren in onze lessen. Vorig jaar konden we nog een ervaringsbeurs mee maken in Londen waar we weer veel nieuwe ideeën opdeden. We werken ook samen H.O Gent en de Arteveldehogeschool.

De arbeidsmarkt van de toekomst verwacht flexibele werknemers die niet alleen in staat zijn om zich aan te passen, maar ook nog eens hun creativiteit gebruiken om vooruitstrevende ideeën uit te werken. Die creativiteit zullen de leerlingen aanleren in een werkwijze waarin de school aandacht heeft voor zowel design als engineering.

Zie origineel artikel : http://www.persinfo.org/2015/10/12/leerlingen-halen-beter-punten-met-steam