2e graad Humane Wetenschappen

HW

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij.
Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.
Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Lestabel

VAKKEN

Aantal uur

LBV

2

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

1

Engels

3

Frans

3

Fysica

1

Geschiedenis

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Wiskunde

4

Cultuur- wetenschappen    

2

Gedrags- wetenschappen   

2

Economie  (2) / STEAM  (2)

4

Totaal

32

BLOCK
Meer informatie :

Go! Secundair Onderwijs Lennik

K. Keymolenstraat 35

1750 Lennik

Telefoon: 02/532.45.18

1HUWE