1B - B-STROOM

1e jaar B-Stroom

Zowel in de A-stroom als de B-stroom wordt gewerkt in vakkenclusters. Deze clusters worden in de uurrooster in blokken gelegd zodat het vlot mogelijk is voor de betrokken leerkrachten om projectmatig te werken. Dit gebeurt minstens 1 keer per maand, per vakkencluster, meer mag en is af te spreken binnen de vakkencluster.

Een aantal van de eindtermen zullen aangeboden worden tijdens de themadagen die ingepland worden in de schoolkalender (themadagen: respect, cultuur, engagement, onderwijsloopbaanbegeleiding, diversiteit en veiligheid). Deze dagen zijn zowel vak- als klasoverstijgend.

Een aantal van de eindtermen zullen aangeboden worden tijdens de geïntegreerde werkperiode (GWP). Ook deze dagen werken we uiteraard zowel vak- als klasoverstijgend.

Alle leerlingen dienen een chromebook aan te kopen. Wij werken met de leerlingen in IXZO! en dus hebben al deze leerlingen best op elk moment een digitale tool ter beschikking. We zullen anderzijds de aankoop van werkboeken sterk reduceren zodat er geen hoge meerkost ontstaat voor de ouders.

Remediëring, uitbreiding en verdieping gebeurt in de vakken en bij uitbreiding in het uur exploratie (explo).

Leerlingen kunnen per semester kiezen uit 2 keuzemodules (carrousel). De modules zijn sport – kunst – ICT – cultuur.

Alle leerlingen staan onder begeleiding van een kernteam dat de leerlingen opvolgt op niveau van de vier gebieden van leerlingbegeleiding: fysisch welzijn, socio-emotioneel welzijn, onderwijsloopbaanbegeleiding en leren. Het kernteam bepaalt in overleg met ouders en leerlingen de noden en de manier waarop aan de noden zal worden gewerkt. In de handelingsplannen op het LVS komt een schriftelijke neerslag van de gemaakte afspraken.

De implementatie van het tweede jaar zal op eenzelfde manier gebeuren als voor het eerste jaar.

Bekijk onze infofolder voor de eerste jaars hier : docx bestandInfofolder 1e jaars.docx (1.71 MB)

Lestabel

Vakkencluster

Vakken

Uren

STEAM

PO

1u

13 u

LO

2u

 

PAV + Explo

5u

 

Techniek

5u

Mens & maatschappij

PAV + Explo

3u

5 u

Financiële geletterdheid

1u

 + 2u LBV

Actief burgerschap

1u

 

LBV

2u

Taal & cultuur

PAV + Explo

5u

10 u

Engels

1u

 

Frans

2u

 

MO

1u

 

PO

1u

KEUZEMODULES (2u) Carrousel 2u

 

Totaal 

32 uren

*Wijzigingen onder voorbehoud.

3D Printer
Meer informatie :

Go! Secundair Onderwijs Lennik

K. Keymolenstraat 35

1750 Lennik

Telefoon: 02/532.45.18

BLOCK