1A - A-stroom

1e jaar A-STROOM

Zowel in de A-stroom als de B-stroom wordt gewerkt in vakkenclusters. Deze clusters worden in de uurrooster in blokken gelegd zodat het vlot mogelijk is voor de betrokken leerkrachten om projectmatig te werken. Dit gebeurt minstens 1 keer per maand, per vakkencluster, meer mag en is af te spreken binnen de vakkencluster.

Een aantal van de eindtermen zullen aangeboden worden tijdens de themadagen die ingepland worden in de schoolkalender (themadagen: respect, cultuur, engagement, onderwijsloopbaanbegeleiding, diversiteit en veiligheid). Deze dagen zijn zowel vak- als klasoverstijgend.

Een aantal van de eindtermen zullen aangeboden worden tijdens de geïntegreerde werkperiode (GWP). Ook deze dagen werken we uiteraard zowel vak- als klasoverstijgend.

Alle leerlingen van de eerste en tweede graad dienen een chromebook aan te kopen. Wij werken met de leerlingen in IXZO! en dus hebben al deze leerlingen best op elk moment een digitale tool ter beschikking. We zullen anderzijds de aankoop van werkboeken sterk reduceren zodat er geen hoge meerkost ontstaat

voor de ouders. IXZO! zal ons helpen om de leerlingen individueel op te volgen en hun eigen traject te laten lopen.

Remediëring, uitbreiding en verdieping gebeurt in de vakken en bij uitbreiding in het uur exploratie (explo).

Leerlingen kunnen per semester kiezen uit 2 keuzemodules (carrousel). De modules zijn sport – kunst – ICT – cultuur.

Alle leerlingen staan onder begeleiding van een kernteam dat de leerlingen opvolgt op niveau van de vier gebieden van leerlingbegeleiding: fysisch welzijn, socio-emotioneel welzijn, onderwijsloopbaanbegeleiding en leren. Het kernteam bepaalt in overleg met ouders en leerlingen de noden en de manier waarop aan de noden zal worden gewerkt. In de handelingsplannen op het LVS komt een schriftelijke neerslag van de gemaakte afspraken.

Bekijk onze infofolder voor de eerste jaars hier : docx bestandInfofolder 1e jaars.docx (1.71 MB)

Lestabel

 

Vakkencluster

Vakken

Uren

STEAM

PO/MO

1u

13 uren

LO

2u

 

Wiskunde

5u

 

Natuurwetenschappen

1u

 

Techniek

2u

 

Aardrijkskunde

2u

Mens & maatschappij

Geschiedenis

1u

5 uren

Financiële geletterdheid

1u

 

Actief burgerschap

1u

 

LBV

2u

Taal & cultuur

Nederlands

5u

11 uren

Engels

2u

 

Frans

3u

 

MO/PO

1u

Verdieping/Remediëring/uitbreiding (1u)

Explo

1u

Keuzemodules (2u) Carrousel 2u

 

TOTAAL

32U

 

*Wijzigingen onder voorbehoud.

books
Meer informatie :

Go! Secundair Onderwijs Lennik

K. Keymolenstraat 35

1750 Lennik

Telefoon: 02/532.45.18

student