Procedure T

Je hebt een T-nummer ontvangen via mail:

= Toewijzing / ticket
= Je hebt een school toegewezen gekregen.
= Je hebt een uitnodiging tot inschrijven ontvangen via mail.

Inschrijven, met toewijzing, mogelijk vanaf donderdag 7 mei 9u00 tot uiterlijk vrijdag 5 juni 14u00.
(Na 5 juni 14u00 vervalt het voorrangsrecht van je T-nummer.)

Wat nu?

Indien niet indicator-leerling:

 • Opnieuw inloggen met jouw account op aanmelden.school 
  (of je maakt een afspraak (inschrijvingen@go-solennik.be) om de digitale inschrijving samen met ons te volbrengen via een online afspraak.)

  • invullen online inschrijvingsdocument 

  • akkoord verklaren met schoolreglement
   (het schoolreglement van 2020-2021 is nog onder constructie, maar grotendeels analoog met schoolreglement 2019-2020)

 • Na controle van dit inschrijvingsdocument ontvang je een mail van de school om een afspraak te maken voor het fysiek ondertekenen van de administratieve documenten.

Indien indicator-leerling:

 • Eerst bewijs doorsturen via mail (inschrijvingen@go-solennik.be)
  - Op basis van studietoelage: bewijs studietoelage leveren
  - Op basis van diploma moeder: verklaring op eer doormailen
  -> school aanvaardt het bewijs door het online inschrijvingsdocument open te zetten zodat u verder kan inschrijven.
 • Opnieuw inloggen met jouw account op aanmelden.school
  (of je maakt een afspraak (inschrijvingen@go-solennik.be) om de digitale inschrijving samen met ons te volbrengen via een online afspraak.
  • invullen online inschrijvingsdocument 
  • akkoord verklaren met schoolreglement
   (het schoolreglement van 2020-2021 is nog onder constructie, maar grotendeels analoog met schoolreglement 2019-2020) 
 • Na controle van dit inschrijvingsdocument ontvang je een mail van de school om een afspraak te maken voor het fysiek ondertekenen van de administratieve documenten.

Wens je jouw kind toch niet in te schrijven op onze school? 

 • Je meldt dit schriftelijk (via mail naar inschrijvingen@go-solennik.be).

 • De school wijzigt op aanmelden.school de status van uw dossier naar A (=Annulatie).  Dit is onherroepelijk!

De inschrijving is DEFINITIEF  wanneer :

 • Alle documenten ondertekend zijn.

 • De school laat weten, via mail, dat ze de ondertekende documenten heeft ontvangen en de leerling aan de voorwaarden voldoet.