Opruimactie

  • 20 maart 2018

De leerlingen van GO SO Lennik dragen hun steentje bij voor de natuur (met veel enthousiasme!!) tijdens de lessen PAV!
ZV1ZV2ZV3