Visie

Wij bieden kwalitatief onderwijs. Via een leerlinggerichte aanpak streven we naar de totale ontplooiing van de leerlingen. Zowel op studiegebied als op socio-emotioneel gebied.

Mede door de inzet van al ons personeel en de leerlingenbegeleiding in het bijzonder streven wij ernaar het welbevinden van onze leerlingen te verhogen. Ons gemotiveerd en betrokken team begeleidt de leerlingen naar succesvolle verdere studies. Kortom zij worden voorbereid op een optimale toekomst.

Naast leren op de traditionele manier, kiezen we ook voor een projectmatige aanpak.

Ons Nederlandstalig onderwijs dat zich situeert in de rand van Brussel wordt ondersteund door een sterk taalbeleid.

De rustige, landelijke en groene ligging draagt bij tot een aangenaam schoolklimaat waar leerlingen zich thuis voelen.

We hechten veel belang aan de inspraak van de leerlingen en de ouders en houden rekening met hun inbreng.

Verantwoordelijke en ge├źngageerde jongeren met respect voor de anderen en de omgeving vormen: daar staan wij voor!