1 BSO

bso
1e jaar BSO

Zowel in de A-stroom als de B-stroom wordt gewerkt in vakkenclusters. Deze clusters worden in de uurrooster in blokken gelegd zodat het vlot mogelijk is voor de betrokken leerkrachten om projectmatig te werken. Dit gebeurt minstens 1 keer per maand, per vakkencluster, meer mag en is af te spreken binnen de vakkencluster.

Een aantal van de eindtermen zullen aangeboden worden tijdens de 5 themadagen die ingepland worden in de schoolkalender (themadagen: respect, cultuur, gezondheid, keuzebekwaamheid en veiligheid). Deze dagen zijn zowel vak- als klasoverstijgend.

Een aantal van de eindtermen zullen aangeboden worden tijdens de geïntegreerde werkperiode (GWP). Ook deze dagen werken we uiteraard zowel vak- als klasoverstijgend.

Binnen de themadagen worden er keuzemogelijkheden aangeboden aan de leerlingen.

Alle leerlingen van 1A en 1B zullen verplicht worden om een chromebook aan te kopen. Wij werken met de leerlingen in IXZO! en dus hebben al deze leerlingen best op elk moment een digitale tool ter beschikking. We zullen anderzijds de aankoop van werkboeken sterk reduceren zodat er geen hoge meerkost ontstaat voor de ouders.

IXZO! zal ons helpen om de leerlingen individueel op te volgen en hun eigen traject te laten lopen.

Remediëring, uitbreiding en verdieping gebeurt in de vakken en bij uitbreiding in de uren exploratie (explo). In elke vakkencluster is 1 uur Explo voorzien.

Alle leerlingen staan onder begeleiding van een kernteam die de leerlingen opvolgt op niveau van de vier gebieden van leerlingbegeleiding: fysisch welzijn, socio-emotioneel welzijn, onderwijsloopbaanbegeleiding en leren. Het kernteam bepaalt in overleg met ouders en leerlingen de noden en de manier waarop aan de noden zal worden gewerkt. In de handelingsplannen op het LVS komt een schriftelijke neerslag van de gemaakte afspraken.

De implementatie van het tweede jaar zal op eenzelfde manier gebeuren als voor het eerste jaar. We wachten meer duidelijkheid af wat betreft de basisopties. In elk geval zullen we ook in het tweede jaar kiezen voor vakkenclusters.

Lestabel

Vakkencluster

Vakken

Uren

STEAM

PO

1u

14 uren

LO

2u

 

PAV

5u

 

Techniek

4u

 

Techniek

2u

Mens & maatschappij

PAV

3u

5 uren

Financiële geletterdheid

1u

 + 2u LBV

Actief burgerschap

1u

 

LBV

2u

Taal & cultuur

Explo - PAV

1u

11 uren

Engels

1u

 

Frans

2u

 

PAV

5u

 

MO

1u

 

PO

1u

Totaal = 32 uren

 

 

*Wijzigingen onder voorbehoud.

3D Printer
Meer informatie :

Go! Secundair Onderwijs Lennik

K. Keymolenstraat 35

1750 Lennik

Telefoon: 02/532.45.18

BLOCK