Welkom op GO! Secundair Onderwijs Lennik

Heropstart scholen vanaf 15 mei 2020

Beste ouder
Beste leerling

De belangrijkste uitgangspunten voor de heropstart van de scholen zijn enerzijds dat de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen en de onderwijsprofessionals voorop staan. Anderzijds mag dit schooljaar voor niemand een verloren schooljaar zijn.

De overheid heeft beslist dat vanaf 15 mei 2020 enkel de leerlingen van het 6de jaar zullen heropstarten. Concreet betekent dit voor onze school de leerlingen van 6 kantoor en van 6 verzorging.

Alle andere leerlingen blijven dus werken via pre-teaching. We benadrukken nogmaals dat deelname aan de meetings en indienen van de taken verplicht zijn.

De school doet er alles aan om zo efficiënt mogelijk een zo veilig mogelijke schoolomgeving aan te bieden waarbinnen we de onderwijstijd willen maximaliseren.

We waken hierbij over een evenwichtige inzet van het schoolteam en besteden vooral aandacht aan de vakken die een groot gewicht hebben in het geheel van het curriculum van de studierichting. We streven er ook naar om de taakbelasting voor de leerlingen onder controle te houden.

De leerlingen van het 6de jaar ontvangen nog een aparte communicatie met de praktische afspraken via smartschoolbericht.

Opvang

De school biedt nog steeds de mogelijkheid tot opvang van de leerlingen die nog niet kunnen heropstarten. Ouders die wensen dat hun zoon/dochter naar de opvang komt, sturen hiervoor minstens twee werkdagen op vooraf een smartschoolbericht naar de directie. Wie ziek is, blijft uiteraard thuis.

Draag zorg voor jullie zelf en voor de anderen.

Met vriendelijke groeten

Fanny De Troyer
Directie GO! Secundair Onderwijs Lennik

Bereikbaarheid school - CORONA - VIRUS

De school blijft natuurlijk altijd bereikbaar.
Hiervoor kan je de volgende twee kanalen gebruiken:

Smartschool

Met een (co-)account kan je steeds via een smartschoolbericht elk personeelslid van de school bereiken.
(Heb je nog geen co-account? Stuur een aanvraag naar beheer@go-solennik.be)

E-mail

De school blijft ook voor niet-Smartschool gebruikers bereikbaar:

Inschrijvingen

1ste jaar
Secundair Onderwijs

Meer info via inschrijvingsprocedure
Bekijk onze Infofolder:
pdf bestandInfofolder 2020-2021.pdf (690 kB)

2de-6de jaar
Secundair Onderwijs:

Meer info via inschrijvingen en
Aanvraag vrije inschrijving (ander leerjaar dan 1A/1B)

Contactgegevens

GO! Secundair Onderwijs Lennik
K. Keymolenstraat 35
1750 Lennik

+32 2 532 45 18

secretariaat.ms.lennik@ringscholen.be

Studierichtingen
 • 1ste graad
  • A-stroom
  • B-stroom
 • 2de graad
  • ASO
  • BSO
 • 3de graad
  • BSO